Loading…

Delovi za upravljanje

Delovi za oslanjanje

  • 0
  • 1

Molimo Vas unesite OEM ili FAD broj u polje za pretragu.
Pretraga po OEM broju moguća u formi zapisa kombinacije brojeva (1,2,3...), druge karaktere, znakove i prazna mesta (razmake) nije moguće koristiti.
Pretraga po FAD broju moguća u formi zapisa kombinacije brojeva (1,2,3...), sa i bez tačke (.) druge karaktere, znakove i prazna mesta (razmake) nije moguće koristiti.

Delovi za oslanjanje (vešanje)

 

Vođice mostova, stabilizatori i izmenljivi podsklopovi su elementi sistema oslanjanja motornih vozila.
Dati elementi povezuju osovine motornog vozila sa šasijom a njihova osnovna funkcija je da vrše vođenje osovina.

Uporna spona

Stabilizator

 

Izmenjivi podsklop

V spona