Loading…

Delovi za upravljanje

Delovi za oslanjanje

  • 0
  • 1

Molimo Vas unesite OEM ili FAD broj u polje za pretragu.
Pretraga po OEM broju moguća u formi zapisa kombinacije brojeva (1,2,3...), druge karaktere, znakove i prazna mesta (razmake) nije moguće koristiti.
Pretraga po FAD broju moguća u formi zapisa kombinacije brojeva (1,2,3...), sa i bez tačke (.) druge karaktere, znakove i prazna mesta (razmake) nije moguće koristiti.

Delovi za upravljanje

 

Zglobovi i spone su elementi sistema za upravljanjem motornih vozila.
Veza između upravljačkog mehanizma sa točkovima kojima se upravlja ostvaruje se preko prenosnog mehanizma koju čine zglobovi i spone.
Osnovna funkcija spona na vozilu je vezivanje elemenata upravljačkog sistema, kako bi se ostvarilo upravljanje vozilom.

Zglob

Spona upravljača

Poprečna spona