Jačanje odnosa sa serviserima na domaćem tržištu

Metalac Fad - Poseta servisera Metalac Fad - Poseta servisera

Na domaćem tržištu akcenat je stavljen na promovisanje brenda i jačanje odnosa kako sa našim kupcima, tako i sa donosiocima odluka u procesu kupovine – a to su serviseri.

Na domaćem tržištu akcenat je stavljen na promovisanje brenda i jačanje odnosa kako sa našim kupcima, tako i sa donosiocima odluka u procesu kupovine – a to su serviseri. Početkom juna u gostima su bili najveći klijenti našeg kupca Simplex iz Temerina i tom prilikom su se upoznali sa procesom proizvodnje, sa proizvodima, kvalitetom, a to je bila i prilika da se čuju njihovi problemi i
sugestije. Ovo je samo početak i ova praksa će se sasvim sigurno nastaviti, jer je procena da je njena korist višestruka.