Novo postrojenje za površinsku zaštitu metala - moguće i pružanje usluga drugim preduzećima

Metalac FAD je pustio u rad savremenu liniju za elektrostatičko nanošenje praha, u koju je uloženo 500.000 EUR.

Reč je o jednoj od najekološkijih i najekonomičnijih tehnologija površinske zaštite metala, sa visokim stepenom energetske efikasnosti.

Postrojenje je, projektovano tako da odgovori i najstrožim zahtevima korozione zaštite koji se postavljaju u svetu savremene automobilske i drugih grana metaloprerađivačke industrije. Akcenat je na izuzetno kvalitetnoj fizičko-hemijskoj pripremi površine metala, te potom nanošenju praha na epoksi-poliesterskoj ili bilo kojoj drugoj bazi. Prolaznost radnih elemenata koji se tretiraju može biti u opsegu dimenzija 3.000 mm dužine, 2.200 mm visine i 760 mm širine, dok nanos boje sa sprovedenim fizičko-hemijskim tretmanom izdržava test 720 sati slane komore, bez pojave korozije.

- Trenutno raspolažemo jednim od najekonomičnijih postrojenja u Srbiji i regionu, sa kojim podmirujemo potrebe sopstvene proizvodnje, a deo kapaciteta angažujemo i za pružanje usluga drugim privrednim subjektima kojima je potreban visokvalitetan, ekonomičan i konkurentan proces površinske zaštite metalnih proizvoda.

    farbara3