Molimo Vas unesite OEM ili FAD broj u polje za pretragu.
Pretraga po OEM broju moguća u formi zapisa kombinacije brojeva (1,2,3...), druge karaktere, znakove i prazna mesta (razmake) nije moguće koristiti.
Pretraga po FAD broju moguća u formi zapisa kombinacije brojeva (1,2,3...), sa i bez tačke (.) druge karaktere, znakove i prazna mesta (razmake) nije moguće koristiti.

Poprečna spona

FAD broj: 4496.00.00

TEHNIČKI PODACI

Dužina: 1735 mm
Konus: 32 mm
Pipe Ø: 52 mm

MODEL VOZILA
Mercedes Benz ACTROS 1831 K (230 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 1831 K (230 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 1831, 1831 L (230 kW ; 04/1996 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 1832, L, LL (235 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 1832 K (235 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 1832, LS, LLS (235 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 1835, 1835 L (260 kW ; 04/1996 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 1835 K (260 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 1835 K (260 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 1836, L, LL (265 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 1836 K (265 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 1836 LS, LLS (265 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 1840, 1840 L (290 kW ; 04/1996 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 1840 K (290 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 1840 K (290 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 1841, L, LL (300 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 1841 LS, LLS (300 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 1843 K (315 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 1844, L, LL (320 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 1844 K (315-320 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 1844 LS, LLS (320 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 1846, L, LL (335 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 1846 K (335 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 1846 LS, LLS (335 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 1848, L, LL (350 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 1848, L, LL (350 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 1848 K (350 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 1848 K (350 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 1848 K (350 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 1848, LS, LLS (350 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 1850, 1851, L, LL (370-375 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 1850, 1851 K (370-375 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 1850, 1851 LS, LLS (370-375 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 1854, L (395-405 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 1854 LS (395 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 1855, L, LL (405 kW ; 06/2008 - )
Mercedes Benz ACTROS 1857 L (420 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 1857 LS (420 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 1858, L (425 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 1858 LS (425 kW ; 10/2002 - )
Mercedes Benz ACTROS 1860 L, LL (440 kW ; 05/2005 - )
Mercedes Benz ACTROS 1860 LS (440 kW ; 06/2008 - )
Mercedes Benz ACTROS 1861 LS (450 kW ; 05/2005 - )
Mercedes Benz ACTROS 2031 (230 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2031 K (230 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2031 S (230 kW ; 04/1996 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2032 (230-235 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2032 K (230-235 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2032 S (230-235 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2035 S (260 kW ; 04/1996 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2036 (260-265 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2036 K (260-265 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2036 S (260-265 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2040 (290 kW ; 09/1996 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2040 (290 kW ; 10/2002 - )
Mercedes Benz ACTROS 2040 S (290 kW ; 04/1996 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2041 (290-300 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2041 K (290-300 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2041 S (290-300 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2044 (315-320 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2044 K (315-320 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2044 S (315-320 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2046 (335 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2046 K (335 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2046 S (335 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2048 (350 kW ; 06/2008 - )
Mercedes Benz ACTROS 2048 K (350 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2048 S (350 kW ; 06/2008 - )
Mercedes Benz ACTROS 2050 S (370 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2051 S (375 kW ; 06/2008 - )
Mercedes Benz ACTROS 2053 S (390 kW ; 04/1996 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2054 S (395 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2055 S (405 kW ; 06/2008 - )
Mercedes Benz ACTROS 2432 LS (235 kW ; 06/2008 - )
Mercedes Benz ACTROS 2436 LS (265 kW ; 06/2008 - )
Mercedes Benz ACTROS 2441 LS (300 kW ; 06/2008 - )
Mercedes Benz ACTROS 2444 LS (320 kW ; 06/2008 - )
Mercedes Benz ACTROS 2446 LS (335 kW ; 06/2008 - )
Mercedes Benz ACTROS 2448 LS (350 kW ; 06/2008 - )
Mercedes Benz ACTROS 2451 LS (375 kW ; 06/2008 - )
Mercedes Benz ACTROS 2455 LS (405 kW ; 06/2008 - )
Mercedes Benz ACTROS 2460 LS (440 kW ; 06/2008 - )
Mercedes Benz ACTROS 2531, 2531 L (230 kW ; 09/1996 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2531 LS (230 kW ; 09/1996 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2532, L, LL (230-235 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2532 L (235 kW ; 01/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2532 LS (230-235 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2535 L (260 kW ; 09/1996 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2535 LS (260 kW ; 09/1996 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2536, L, LL (260-265 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2536 LS (260-265 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2540, 2540 L (290 kW ; 09/1996 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2540 LS (290 kW ; 09/1996 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2541, L, LL (290-300 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2541 L (300 kW ; 01/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2541 LS (290 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2543, 2543 L (315 kW ; 09/1996 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2543 LS (315 kW ; 09/1996 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2544, L, LL (315-320 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2544 L (320 kW ; 01/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2544 LS (315-320 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2546, L, LL (335 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2546 L (335 kW ; 01/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2546 LS (335 kW ; 10/1997 - )
Mercedes Benz ACTROS 2546 LS (335 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2548 L (350 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2548, L,LL (350 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2548, 2548 L (350 kW ; 09/1996 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2548 LS (350 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2548 LS (350 kW ; 09/1996 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2548 LS (350 kW ; 06/2008 - )
Mercedes Benz ACTROS 2550, LS (370 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2550 LS (370 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2550 L (370 kW ; 01/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2551, L, LL (375 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2551 LS (375 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2553, 2553 L (390 kW ; 09/1996 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2553 L (390 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2553 LS (390 kW ; 09/1996 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2554 L (395 kW ; 01/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2554, L (395 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2554 LS (395 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2555, L, LL (405 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2555 LS (405 kW ; 09/2005 - )
Mercedes Benz ACTROS 2557 L (420 kW ; 09/1996 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2558, L (425 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2560, L, LL (440 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2631 B (230 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2631 B (230 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2631 K (230 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2631 K, LK (230 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2631, 2631 L (230 kW ; 04/1996 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2631 L (230 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2631 LS (230 kW ; 10/2002 - )
Mercedes Benz ACTROS 2631 LS (230 kW ; 10/2009 - )
Mercedes Benz ACTROS 2632 B (235 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2632, L, LL (235 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2632 LS (235 kW ; 10/2009 - )
Mercedes Benz ACTROS 2632 LS (235 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2635 B (260 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2635 B (260 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2635 K, 2635 LK (260 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2635 K, LK (260 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2635, 2635 L (260 kW ; 04/1996 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2635 L (260 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2635 LS (260 kW ; 10/2002 - )
Mercedes Benz ACTROS 2635 LS (260 kW ; 10/2009 - )
Mercedes Benz ACTROS 2636 B (265 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2636, L, LL (265 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2636 LS (265 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2636 LS (265 kW ; 10/2009 - )
Mercedes Benz ACTROS 2640 B (290 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2640 B (290 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2640 K, 2640 LK (290 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2640 K, LK (290 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2640, 2640 L (290 kW ; 04/1996 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2640 L (290 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2640 LS (290 kW ; 10/2002 - )
Mercedes Benz ACTROS 2640 LS (290 kW ; 10/2009 - )
Mercedes Benz ACTROS 2640 S, 2640 LS (290 kW ; 09/1996 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2641 B (300 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2641, L, LL (300 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2641 LS (300 kW ; 10/2009 - )
Mercedes Benz ACTROS 2641 S, LS (300 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2643 B (315 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2643 B (315 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2643 K, 2643 LK (315 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2643 K, LK (315 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2643, 2643 L (315 kW ; 04/1996 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2643 L (315 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2643 LS (315-320 kW ; 10/2009 - )
Mercedes Benz ACTROS 2643 S, 2643 LS (315 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2644 B (320 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2644 S, LS (315-320 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2644, L, LL (320 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2646 B (335 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2646 B (335 kW ; 10/1997 - )
Mercedes Benz ACTROS 2646, L, LL (335 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2646 LS (335 kW ; 10/2009 - )
Mercedes Benz ACTROS 2646 S, 2646 LS (335 kW ; 10/1997 - )
Mercedes Benz ACTROS 2646 S, LS (335 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2648 B (350-355 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2648 K, 2648 LK (350 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2648 K, 2648 LK (355 kW ; 10/1997 - )
Mercedes Benz ACTROS 2648 K, LK (350 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2648, L, LL (350 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2648 L (350 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2648 LS (355 kW ; 10/2009 - )
Mercedes Benz ACTROS 2648 LS (350 kW ; 10/2002 - )
Mercedes Benz ACTROS 2648 S, 2648 LS (350 kW ; 09/1996 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2648 S, 2648 LS (355 kW ; 10/1997 - )
Mercedes Benz ACTROS 2648 S, LS (350 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2648, 2648 L (350 kW ; 04/1996 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2650 K, 2651 K, LK (370-375 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2650 S, 2650 LS (370 kW ; 10/1997 - )
Mercedes Benz ACTROS 2650 S, LS (370 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2650, L, 2651,L, LL (370-375 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2651 L (375 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2651 LS (375 kW ; 10/2009 - )
Mercedes Benz ACTROS 2651 S, LS (375 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2653 K, 2653 LK (390 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2653 K, LK (390 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2653, 2653 L (390 kW ; 04/1996 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2654, L, 2655, L, LL (395-405 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2653 L (390 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2653 LS (390 kW ; 10/2009 - )
Mercedes Benz ACTROS 2653 S, 2653 LS (390 kW ; 09/1996 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2654 S, LS (390-395 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2655 LS (405 kW ; 10/2009 - )
Mercedes Benz ACTROS 2655 S, LS (405 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2657 K, 2657 LK (420 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2657 L (420 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2657 S, 2657 LS (420 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 2658 K, LK (425 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2658 L (425 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2658 LS (425 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2660 L, LL (440 kW ; 05/2005 - )
Mercedes Benz ACTROS 2660 LK (440 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 2660 S, LS (440 kW ; 06/2008 - )
Mercedes Benz ACTROS 2665 LS (480 kW ; 04/2003 - )
Mercedes Benz ACTROS 3331 B (230 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 3331 K (230 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 3331 S (230 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 3335 B (260 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 3335 K (260 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 3335 S (260 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 3336 S (265 kW ; 10/1997 - )
Mercedes Benz ACTROS 3340 (290 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 3340 B (290 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 3340 K (290 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 3340 S (290 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 3341 S (300 kW ; 10/1997 - )
Mercedes Benz ACTROS 3343 K (315 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 3343 S (315 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 3346 (335 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 3346 K (335 kW ; 10/1997 - )
Mercedes Benz ACTROS 3346 S (335 kW ; 10/1997 - )
Mercedes Benz ACTROS 3348 K (350 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 3348 S (350 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 3350 K (370 kW ; 10/1997 - )
Mercedes Benz ACTROS 3350 S (370 kW ; 10/1997 - )
Mercedes Benz ACTROS 3350 S (370 kW ; 06/2009 - )
Mercedes Benz ACTROS 3353 S (390 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 3357 S (420 kW ; 04/1997 - 10/2002)
Mercedes Benz ACTROS 1823 K (170 kW ; 04/1998 - 10/2004)
Mercedes Benz ACTROS 1823 LS (170 kW ; 04/1998 - 10/2004)
Mercedes Benz ACTROS 1823, 1823 L (170 kW ; 01/1998 - 10/2004)
Mercedes Benz ACTROS 1828 K (205 kW ; 04/1998 - 10/2004)
Mercedes Benz ACTROS 1828 LS (205 kW ; 04/1998 - 10/2004)
Mercedes Benz ACTROS 1828, 1828 L (205 kW ; 04/1998 - 10/2004)
Mercedes Benz ATEGO 2523 L (170 kW ; 04/1998 - 10/2004)
Mercedes Benz ATEGO 2528 L (205 kW ; 04/1998 - 10/2004)
Mercedes Benz ATEGO 2628 (205 kW ; 04/1998 - 10/2004)
Mercedes Benz ATEGO 2628 B (205 kW ; 04/1998 - 10/2004)
Mercedes Benz ATEGO 2628 K (205 kW ; 04/1998 - 10/2004)
Mercedes Benz AXOR 1823 (170 kW ; 01/2002 - 10/2004)
Mercedes Benz AXOR 1823, 1823 L, 1824, 1824 L, LL (170-175 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 1823 LS, 1824 LS (170-175 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 1823 K, 1823 KL, 1824 K (170-175 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 1826, 1826 L, LL (188 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 1826 K (188 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 1826 LS (188 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 1828, 1828 L, 1829, 1829 L, LL (205-210 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 1828 K, 1828 KL, 1829 K (205-210 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 1828 LS (205 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 1829 LS (210 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 1833, 1833 L, LL (240 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 1833 K (240 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 1833 LS (240 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 1835 LS (260 kW ; 01/2002 - 10/2004)
Mercedes Benz AXOR 1836 LS, LLS (265 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 1840 LS (295 kW ; 01/2002 - 10/2004)
Mercedes Benz AXOR 1840 LS, LLS (295 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 1843 LS (315 kW ; 01/2002 - 10/2004)
Mercedes Benz AXOR 1843 LS, LLS (315 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 1835 LS (260 kW ; 01/2011 - )
Mercedes Benz AXOR 2436 LS, 2536 LS (265 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 2440 LS, 2540 LS (295 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 2443 LS, 2543 LS (315 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 2523 (170 kW ; 01/2011 - )
Mercedes Benz AXOR 2528 (205 kW ; 01/2002 - 10/2004)
Mercedes Benz AXOR 2528 (205 kW ; 01/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 2528 L, 2529 L (205-210 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 2533 (240 kW ; 01/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 2533, 2533 L (240 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 2535 LS (260 kW ; 01/2002 - 10/2004)
Mercedes Benz AXOR 2535 L, 2536 L, 2536 LL (260-265 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 2540 L, LL (295 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 2540 LS (295 kW ; 01/2002 - 10/2004)
Mercedes Benz AXOR 2543 L, LL (315 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 2543 LS (315 kW ; 01/2002 - 10/2004)
Mercedes Benz AXOR 2543 S, 2543 LS (315 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 2623 L (170 kW ; 01/2002 - 10/2004)
Mercedes Benz AXOR 2628, 2629 (205-210 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 2628 B, 2629 B (205-210 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 2628 K, 2629 K (205-210 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 2628 L (205 kW ; 01/2002 - 10/2004)
Mercedes Benz AXOR 2633 (240 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 2633 B (240 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 2633 K (240 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 2635 B (260 kW ; 10/2005 - )
Mercedes Benz AXOR 2636 (265 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 2636 B (265 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 2636 K (265 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 2640 B (295 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 2640 (295 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 2640 K (295 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 2643 (315 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 2643 B (315 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 2643 K (315 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 2644 S, LS (315 kW ; 01/2011 - )
Mercedes Benz AXOR 3235 (260 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz AXOR 3240 (295 kW ; 03/2005 - )
Mercedes Benz AXOR 3243 (315 kW ; 10/2004 - )
Mercedes Benz ECONIC 2628 L (205 kW ; 10/2001 - )
Mercedes Benz ECONIC 2628 LL (205 kW ; 01/1998 - )
Mercedes Benz ECONIC 2629 L, 2629 LL (210 kW ; 10/2001 - )
Mercedes Benz ECONIC 2633 L (240 kW ; 10/2001 - )
Mercedes Benz ECONIC 2633 LL (240 kW ; 10/2007 - )
Mercedes Benz ECONIC 3233
Slični proizvodi
OEM
A942330
00039423300003
A9423300103
A9423300203
A9423300703
A9423301103
A9423302303
9423300103
9423300203
9423300703
9423301103
9423302303
44960000