Molimo Vas unesite OEM ili FAD broj u polje za pretragu.
Pretraga po OEM broju moguća u formi zapisa kombinacije brojeva (1,2,3...), druge karaktere, znakove i prazna mesta (razmake) nije moguće koristiti.
Pretraga po FAD broju moguća u formi zapisa kombinacije brojeva (1,2,3...), sa i bez tačke (.) druge karaktere, znakove i prazna mesta (razmake) nije moguće koristiti.

Spona upravljača

FAD broj: 4131.00.00


TEHNIČKI PODACI:
Dužina: 967 mm
Konus: 30 mm
Prečnik cevi Ø: 52 mm
MODEL VOZILA:
ERF ECT 26.380 FNLRC, FNLLRC (280-283 kW ; 06/2003 - )
ERF ECT 26.420 FNLRC, FNLLRC (309 kW ; 06/2003 - )
MAN TGA 18.310 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS (228 kW ; 04/2000 - )
MAN TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC (228-235 kW ; 04/2000 - )
MAN TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC (228-235 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 18.310, 18.320 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS (228-235 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 18.350 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS (257 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC (257-265 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC (265 kW ; 04/2000 - )
MAN TGA 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS (265 kW ; 04/2000 - )
MAN TGA 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS (265 kW ; 01/2006 - )
MAN TGA 18.390 FLS, FLS-TS, FLLS, FLLRS (287 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC (287-294 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS, FLS-TS (294 kW ; 10/2005 - )
MAN TGA 18.410 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS (301 kW ; 04/2000 - )
MAN TGA 18.410, 18.420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLW, FLLRC, FLLRW (301-309 kW ; 04/2000 - )
MAN TGA 18.430 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS (316 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC (316-324 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 18.440 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS (324 kW ; 09/2005 - )
MAN TGA 18.460 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC (338 kW ; 04/2000 - )
MAN TGA 18.460 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS (338 kW ; 04/2000 - )
MAN TGA 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC (353 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC (353 kW ; 01/2006 - )
MAN TGA 18.480 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS (353 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 18.480 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS (353 kW ; 01/2006 - )
MAN TGA 18.510 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC (375 kW ; 09/2000 - )
MAN TGA 18.510 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS (375 kW ; 04/2000 - )
MAN TGA 18.530 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC (390 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 18.530 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS (390 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 24.350, 24.360 FLLRW, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW (257-265 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 24.360 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC (265 kW ; 09/2001 - )
MAN TGA 24.390, 24.400 FLLRW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLLRC (287-294 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 24.410 FNLLC, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC (301 kW ; 09/2001 - )
MAN TGA 24.430, 24.440 FNLLC, FNLRC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW (316-324 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 24.460 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW (338 kW ; 09/2001 - )
MAN TGA 24.480 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW (353 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 24.480 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW (353 kW ; 01/2006 - )
MAN TGA 24.510 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW (375 kW ; 09/2001 - )
MAN TGA 24.530 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW (390 kW ; 09/2001 - )
MAN TGA 24.540 FNLLC, FNLLW (397 kW ; 01/2006 - )
MAN TGA 26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW (206 kW ; 11/2002 - )
MAN TGA 26.310 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC (228 kW ; 01/2001 - )
MAN TGA 26.310 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK (228 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 26.310 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS (228 kW ; 01/2001 - )
MAN TGA 26.310 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC (228 kW ; 09/2000 - )
MAN TGA 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS (228 kW ; 12/2000 - )
MAN TGA 26.310 FVL-KO (228 kW ; 12/2000 - )
MAN TGA 26.310, 26.320 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC (228-235 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 26.310, 26.320 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK (228-235 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC (228-235 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLRS, FPLS (228-235 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 26.310, 26.320 FDS, FDLS, FDRS, FNHLS, FDLRS (228-235 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW (240 kW ; 11/2002 - )
MAN TGA 26.350, 26.360 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC (257-265 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK (257-265 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 26.350, 26.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS (257-265 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC (257-265 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS (257-265 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 26.360 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC (265 kW ; 01/2001 - )
MAN TGA 26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK (265 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS (265 kW ; 09/2003 - )
MAN TGA 26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS (265 kW ; 12/2000 - )
MAN TGA 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC (265 kW ; 09/2000 - )
MAN TGA 26.360 FVL-KO (265 kW ; 12/2000 - )
MAN TGA 26.380 FNLLRC, FNLRC (283 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 26.390, 26.400 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC (287-294 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 26.390, 26.400 FDK, FDLK (287-294 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 26.390, 26.400 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS (287-294 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC (287-294 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS (287-294 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 26.410 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC (301 kW ; 01/2001 - )
MAN TGA 26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK (301 kW ; 09/2001 - )
MAN TGA 26.410 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS (301 kW ; 06/2001 - )
MAN TGA 26.410 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC (301 kW ; 04/2000 - )
MAN TGA 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS, FNLRS (301 kW ; 12/2000 - )
MAN TGA 26.410 FVL-KO (301 kW ; 12/2000 - )
MAN TGA 26.430, 26.440 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC (316-324 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 26.430, 26.440 FDK, FDLK (316-324 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 26.430, 26.440 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS (316-324 kW ; 02/2004 - )
MAN TGA 26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (316-324 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS (316-324 kW ; 05/2004 - )
MAN TGA 26.460 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC (338 kW ; 01/2001 - )
MAN TGA 26.460 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK (338 kW ; 01/2001 - )
MAN TGA 26.460 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS (338 kW ; 06/2001 - )
MAN TGA 26.460 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC (338 kW ; 04/2000 - )
MAN TGA 26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS (338 kW ; 12/2000 - )
MAN TGA 26.460 FVLC (338 kW ; 02/2001 - )
MAN TGA 26.460 FVL-KO (338 kW ; 12/2000 - )
MAN TGA 26.480 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC (353 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 26.480 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC (353 kW ; 02/2006 - )
MAN TGA 26.480 FDK, FDLK, FDLRK (353 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 26.480 FDK, FDLK, FDLRK (353 kW ; 02/2006 - )
MAN TGA 26.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS (353 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 26.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS (353 kW ; 02/2006 - )
MAN TGA 26.480 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC (353 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS (353 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 26.480 FVL-KO (353 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 26.510 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC (375 kW ; 01/2001 - )
MAN TGA 26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS (375 kW ; 01/2001 - )
MAN TGA 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC (375 kW ; 12/2000 - )
MAN TGA 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS (375 kW ; 12/2000 - )
MAN TGA 26.530 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC (390 kW ; 01/2001 - )
MAN TGA 26.530 FDK, FDLK, FDLRK (390 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 26.530 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS (390 kW ; 01/2001 - )
MAN TGA 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC,FVLRC (390 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS (390 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 28.310 FNLC, FNLLC (228 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 28.310 FNLC, FNLLC (228-235 kW ; 07/2006 - )
MAN TGA 28.310 FNLC, FNLLC (228 kW ; 07/2006 - )
MAN TGA 28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC (228 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 28.310 FNLS, FNLRS (228 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLL-LE, FNLLR-LE (228-235 kW ; 07/2006 - )
MAN TGA 28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE, FNLLR-LE (257-265 kW ; 07/2006 - )
MAN TGA 28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE, FNLLR-LE (257-265 kW ; 06/2004 - )
MAN TGA 28.360 FNLC, FNLLC (265 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 28.360 FNLC, FNLLC (265 kW ; 07/2006 - )
MAN TGA 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC (265 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 28.360 FNLS, FNLRS (265 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC (287-294 kW ; 06/2004 - )
MAN TGA 28.410 FNLC, FNLLC (301 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 28.410 FNLC, FNLLC (301 kW ; 07/2006 - )
MAN TGA 28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC (301 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 28.410 FNLS, FNLRS (301 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC (316-324 kW ; 06/2004 - )
MAN TGA 28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC (338 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 28.460 FNLS, FNLRS (338 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC (353 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 28.480 FNLS, FNLRS (353 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC (375 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 28.510 FNLS, FNLRS (375 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC (390 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 28.530 FNLS, FNLRS (390 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 33.360 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC (265 kW ; 10/2000 - )
MAN TGA 33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW (265 kW ; 01/2001 - )
MAN TGA 33.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS (265 kW ; 10/2000 - )
MAN TGA 33.410 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC (301 kW ; 10/2000 - )
MAN TGA 33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW (301 kW ; 10/2000 - )
MAN TGA 33.410 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS (301 kW ; 10/2000 - )
MAN TGA 33.460 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC (338 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 33.460 FDK, FDLK, FDRK (338 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 33.460 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS (338 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC (353 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 33.480 FDK, FDLK, FDRK (353 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 33.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS (353 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 33.510 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC (375 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 33.510 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS (375 kW ; 09/2002 - )
MAN TGA 33.530 FDK, FDLK (390 kW ; 07/2003 - )
MAN TGA 33.530 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS (390 kW ; 07/2003 - )
MAN TGS 18.320 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N (235 kW ; 10/2007 - )
MAN TGS 18.320 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N,FLLRS (235 kW ; 10/2007 - )
MAN TGS 18.360 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N (265 kW ; 10/2007 - )
MAN TGS 18.360 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS (265 kW ; 10/2007 - )
MAN TGS 18.400 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N (294 kW ; 10/2007 - )
MAN TGS 18.400 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS (294 kW ; 10/2007 - )
MAN TGS 18.440 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N (324 kW ; 10/2007 - )
MAN TGS 18.440 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS (324 kW ; 10/2007 - )
MAN TGS 18.480 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N (353 kW ; 10/2007 - )
MAN TGS 18.480 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS (353 kW ; 10/2007 - )
MAN TGS 18.540 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N (397 kW ; 10/2007 - )
MAN TGS 18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS (397 kW ; 10/2007 - )
MAN TGS 24.320 FNLLW/N (235 kW ; 10/2007 - )
MAN TGS 24.360 FNLLW/N (265 kW ; 10/2007 - )
MAN TGS 24.400 FNLLW/N (294 kW ; 10/2007 - )
MAN TGS 24.440 FNLLW/N (324 kW ; 10/2007 - )
MAN TGS 24.440 FNLLW/N (324 kW ; 10/2007 - )
MAN TGS 24.480 FNLLW/N (353 kW ; 10/2007 - )
MAN TGS 26.320 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO (235 kW ; 10/2007 - )
MAN TGS 26.320 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FVLS, FPLRS (235 kW ; 07/2008 - )
MAN TGS 26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO (265 kW ; 10/2007 - )
MAN TGS 26.360 FNLLW (265 kW ; 04/2008 - )
MAN TGS 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS (265 kW ; 08/2008 - )
MAN TGS 26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW (294 kW ; 10/2007 - )
MAN TGS 26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS (294 kW ; 02/2009 - )
MAN TGS 26.440 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO (324 kW ; 10/2007 - )
MAN TGS 26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS (324 kW ; 02/2009 - )
MAN TGS 26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO (353 kW ; 10/2007 - )
MAN TGS 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS (353 kW ; 02/2009 - )
MAN TGS 26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO (397 kW ; 10/2007 - )
MAN TGS 26.540 FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FNLRS, FNLS (397 kW ; 02/2009 - )
MAN TGX 18.360 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N (265 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 18.360 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N (265 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 18.400 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N (294 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 18.400 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N (294 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 18.440 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N (324 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 18.440 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/ (324 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 18.480 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N (353 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 18.480 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N (353 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N (397 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N,FLLRS,FLLRS/N (397 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 24.360 FNLLW/N (265 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 24.360 FPLS, FPLRS (265 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 24.400 FNLLW/N (294 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 24.400 FPLS, FPLRS (294 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 24.440 FNLLW/N (324 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 24.440 FNLLW/N (324 kW ; 10/2012 - )
MAN TGX 24.440 FPLS, FPLRS (324 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 24.480 FNLLW/N (353 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 24.480 FPLS, FPLRS (353 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 24.540 FNLLW/N (397 kW ; 02/2009 - )
MAN TGX 24.540 FPLS, FPLRS (397 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS (235 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW (265 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS (265 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW (294 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS (294 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 26.440 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW (324 kW ; 10/2012 - )
MAN TGX 26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW (353 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS (353 kW ; 10/2007 - )
MAN TGX 26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW (397 kW ; 10/2007 - )
STEYR TGA 26 S 31 (228 kW ; 09/2000 - )
STEYR TGA 26 S 36 (265 kW ; 09/2000 - )
OEM:
81466106810
81466116200
81466106810
81466116137
81466116199
81466116200
81466116206
41310000